2011. november 19., szombat

József Attila szobra - tiltakozás


Miközben zajlik a versmaraton, amelyhez  magam módján én is csatlakoztam - Szubjektív József Attila - aközben akcióm keretén belül - virtuális szerver élőlánc állítása József Attila szobra köré - gyakorlatilag elfoglaltam a negyedik - legnehezebben "meghódítható" - keresőkérdésre (József Attila szobra - tiltakozás) adódó Google-találatok első tábláját is. Az én tiltakozásomhoz vezető linkeken kívül (8 db) itt csupán a Szépírók Társaságának tiltakozására mutató két link szerepel, ami persze egyáltalán nem baj: a lényeg maga a tiltakozás és a tiltakozó szövegekhez vezető linkek felsorakoztatása a virtuális térben.


SÜTŐ KÁLMÁN
1910-1997

            1910. december 16-án született Beregsomban, az ezermester hírében álló földműves, Sütő Ignác második gyermekeként. Kisgyerek korától munkára fogták. A család szűkös anyagi lehetőségei iskoláztatásának is határt szabtak (csak 1965-ben szerzett érettségit, esti iskolában). A fogékony ifjú sok olvasással gyarapította tudását, Petőfit és Adyt olvasva fogott maga is tollat.
            Első versét a Magyar Gazda című lapban publikálta 1933-ban.
            1936-ban jelent meg első kötete (Lelkeket jöttem venni, Merkur Nyomda, Beregszász), amelynek terjesztését a hatóságok akadályozták, többek között a Vér! Vér!! Vér!!! c. „lázító” verséért.
            Hosszú élete során volt napszámos, kubikus, szőlész, kultúregyleti elnök,  községi bíró, katona, hadifogoly, magángazda, és 22 éven át – nyugdíjazásáig – földmérő a beregsomi kolhozban.
            Az 50-es években kezdett újra publikálni. Ekkor keletkezett versei Kacagó faluvégek címmel láttak napvilágot, majd újabb két, illetve három évtizednyi szünet után válogatott és egybegyűjtött költeményei is megjelentek S az életem most széjjelosztom (Kárpáti Kiadó, 1984) és Holdarcba nézve (Galéria Kiadó, 1992) cím alatt.
            Költészetére eleinte a romanticizmus és a szimbolizmus hatott; az ötvenes-hatvanas években nem kerülhette el a sematizmus csapdáit sem, ám legjobb verseiben (így a kései darabokban is) a paraszti lét és a beregi róna tiszta szavú népi poétájaként lépett olvasói elé. Ami pedig e mellett és talán e fölött is tiszteletet parancsolt iránta – nemcsak barátaiban, hanem még ellenlábasaiban is – , az mély humánuma, igaz ügyek iránti elkötelezettsége volt. A legfiatalabb írónemzedék (a józsefattilások) kezdeményezései mellé is segítőkészen állt a hetvenes-nyolcvanas években: nemcsak tanácsot adott, hanem több esetben honoráriumait irodalmi pályázatok díjazására ajánlotta fel akkor, amikor a szponzor szó még hiányzott szótárunkból.
            Az utóbbi évtizedekben csöndes életet élt szülőfalujában, ahonnan hosszabb időre soha nem tette ki lábát. Irodalmi szenzációkkal nem szolgált és látványos sikerekben sem volt része, bár igaz, 1994-ben, munkássága elismeréseként, tagjai közé választotta a Magyar Írószövetség.
            Nyolcvanötödik születésnapjáról Kárpátalja-szerte megemlékeztek, de az ünnepségeken az idős költő már nemigen vett részt. A Pánsíp c. lapban egy évvel később megjelent terjedelmes összeállítás egyik szerzője, Nagy Zoltán Mihály ezt állapította meg irodalmunk doyenjéről: „Már nem ír. Úgy véli, ő megtette, amit tehetett, most már kiáltsák világgá fájdalmukat a fiatalabbak. A látása erősen megromlott, napjait bezártságban tölti. (...) De így, az öregkor küszöbén rég túllépve és szemevilágának megromlása ellenére nem szakadt el a külvilágtól... (...) ő lélekben már az elmúlással cimborál, s teszi ezt döbbenetesen egyszerű bölcsességgel, belenyugvással.”
            E szavakat olvasva azt hihetnénk: Sütő Kálmán felkészült a halálra, amely 1997. június 6-án, életének 87. esztendejében elragadta közülünk. Ám hogy ez a felkészülés nem lehetett kételyektől mentes, bizonyítsa egyik utolsó fennmaradt versének néhány sora: „Itt a kilencedik X: a csúcs! / Most, most!... De jaj, előttem a kordon: / lábam roggyan, csigolyám sajog, / szívem zörgése halk, jön a Vég?”
            A kilencedik ikszet nem érhette meg… Mégis, lezártnak tekinthető életműve előtt fejet hajtva béküljünk meg a változtathatatlannal, és tegyünk csendes fogadalmat, hogy verseit újra s újra elővéve-elolvasva, szikár alakját fel-felidézve emlékét megőrizzük, és nemcsak a hamar fakuló kegyelet érzésével, hanem tanulságul egy új évezred küszöbén.
            Isten veled, kedves bátyánk; kívánjuk, találd meg végső nyugalmad a végtelen időben.


A hozzám vezető linkek az első Google-táblán:
  1. Virtuális élőlánc József Attila szobra körül |vps szerver
  2. ungparty.net/2011/10/virtualis-elolanc-jozsef-attila-szobra-korul/
  3. 3 napja – Tiltakozás József Attila szobrának eltávolítása ellen – Virtuális élőlánc - Balla D. Károly internetes akciója / József Attila-szobor.
  4. VIRTUÁLIS szerver JÓZSEF ATTILA SZOBRA KÖRÜL
  5. bdk.hhrf.org/?module=news&target=get&id=150
  6. 2011. okt. 29. – Tiltakozás József Attila szobrának eltávolítása ellen. Virtuális élőlánc - internetes akció.Magyar országgyűlési képviselők a budapesti Kossuth ...
  7. Virtuális élőlánc - Tiltakozás a József Attila-szerver eltávolítása ellen
  8. hhrf.org/ungbereg/virtualis_elolanc/
  9. Virtuális élőlánc József Attila szobra körül. Tiltakozás a Jozsef Attila-szoboreltávolítása ellen. Balla D. Károly internetes akciója.
  10. Élőlánc - József Attila szobra - tiltakozás - BDK virtuális szerver
  11. bdk.blog.hu/2011/10/31/elolanc_jozsef_attila_szobra_tiltakozas
  12. 2011. okt. 31. – Frissítés. Az akció hírei mától külön oldalon jelennek meg: Tiltakozás József Attila szobrának eltávolítása ellen Örömmel jelentem, hogy alig pár ...
  13. PRAE.HU - Virtuális élőlánc József Attila szobra körül
  14. bdk.prae.hu/?pid=4992
  15. Tiltakozás József Attila szobrának eltávolítása ellen - A Google találati listákon állítok virtuális élőláncot József Attila szobra köré, a magam módján ennek az ...
  16. József Attila-szobor: tiltakozás - virtuális szerver bérlés, vps
  17. manzard.nolblog.hu/.../Jozsef_Attila-szobor_tiltakozas_-_virtualis_el...
  18. 2011. okt. 27. – Tiltakozás: Virtuális élőlánc József Attila szobra körül. Balla D. Károly tiltakozása. József Attila szobrának eltávolítása ellen – internetes akció ...
  19. Notesz / Balla D. Károly: József Attila szobra körül alkotok virtuális laptopot
  20. bdk-notesz.blogspot.com/.../jozsef-attila-szobra-korul-alkotok.html
  21. 2011. okt. 26. – Balla D. Károly tiltakozása a budapesti József Attila-szoboreltávolítása ellen - internetes akció. Magyar országgyűlési képviselők a budapesti ...
  22. Virtuális élőlánc - Server hosting - virtuális szerverbérlés
  23. sites.google.com/site/balladkaroly/virtualis-elolanc
  24. 2011. okt. 26. – Tiltakozás József Attila szobrának eltávolítása ellen. box blog  kategória: Virtuális szerver - vps elhelyéz - hoszting - élőláncJózsef Attila szobra körül. • virtuális élőlánc • élőlánc József
  webakció, google server, internet, kreatív keresőmarketing, keresőoptimalizálás, linképítés és honlapoptimalizálás, kultúra, közélet, politika, seo, tiltakozás, virtuális élőlánc és hosting, virtuális szerver, zajlik a versmaraton, de JA szubjektív, mint az Univerzum. Budapesti szobra tiltakozás: meredező virtuális szerver. Internetes élőlánc-akció

  2011. november 18., péntek

  Az én József Attilám - versmaraton

  „Én sem tudok úgy versbe kezdeni, hogy valahol tudatom alatt meg ne rázná pompás sörényét a fekete falak közt élő átlátszó oroszlán, hogy ne hallanám a vérvörös falábakon elfutó idő izgatott kopogását vagy ne kibicelnék a kedves szavaiért sakkozó néma négereknek.” - Az én József Attilám: virtuális kapcsolódásom a szubjektív versmaratonhoz.

  Kifejezve egyetértésemet és szolidaritásomat, ezzel a bejegyzésemmel csatlakozom a versmaratonhoz, amely 32 óra 40 percen át tart József Attila budapesti szobránál. A részvevők így tiltakoznak a szobor eltávolítása ellen. Én is indítottam ebben a témában magánakciót; lásd például itt: Virtuális élőlánc József Attila szobra körül - tiltakozás

  A versmaraton részvevőihez ezúton virtuálisan társulva nagy kedvencemet, a költő egy korai versét idézem meg. A fiatal József Attila több versében is az avantgárd hatás és a szürreális látásmód érvényesül; képei újszerűek, szokatlanok, gyakran az abszurditásig meglepőek. Az alábbi költeményben három olyan képe is akad, amelyek engem már első olvasáskor (amolyan tizenöt éves forma lehettem) roppant módon megragadtak és talán túlzás nélkül állíthatom, hogy írói-költői látásmódom alakulásában meghatározó szerepet játszottak. József Attila idővel eltávolodott ettől a stílustól, de abban a nagy poétikai szintézisben, amelyet életművével teremtett, kétség kívül benne foglaltatik ennek a korai kalandnak minden izgalma és tanulsága. Én sem tudok úgy versbe kezdeni, hogy valahol tudatom alatt meg ne rázná pompás sörényét a fekete falak közt élő átlátszó oroszlán, hogy ne hallanám a vérvörös falábakon elfutó idő izgatott kopogását vagy ne kibicelnék a kedves szavaiért sakkozó néma négereknek.
  József Attila

  A BŐR ALATT HALOVÁNY ÁRNYÉK

  Egy átlátszó oroszlán él fekete falak között,
  szívemben kivasalt ruhát hordok amikor megszólítlak
  nem szabad hogy rád gondoljak munkám kell elvégeznem,
  te táncolsz,
  nincsen betevő kenyerem és még sokáig fogok élni,
  5 hete, hogy nem tudom mi van veled
  az idő elrohant vérvörös falábakon
  az utak összebújnak a hó alatt,
  nem tudom, hogy szerethet-e téged az ember?
  néma négerek sakkoznak régen elcsendült szavaidért.
  1927. jan.

  2011. november 7., hétfő

  Az első tábla elfoglalva

  Szűk két héttel akcióm indítása után elfoglaltam az első Google-táblát! A Tiltakozás József Attila szobrának eltávolítása ellen keresőkifejezésre adandó találatok közül az első tíz az én tiltakozásom szövegére mutat (a Virtuális élőlánc-táblát már korábban elfoglaltam):

  1. VIRTUÁLIS ÉLŐLÁNC JÓZSEF ATTILA VPS

   bdk.hhrf.org/?module=news&target=get&id=150
   2011. okt. 29. – Tiltakozás József Attila szobrának eltávolítása ellen. Virtuális élőlánc - internetes akció.Magyar országgyűlési képviselők a budapesti Kossuth ...
  2. Virtuális élőlánc-szerver - Tiltakozás a József Attila-szobor eltávolítása ellen

   hhrf.org/ungbereg/virtualis_elolanc/
   Virtuális élőlánc József Attila szobra körül. Tiltakozás a Jozsef Attila ...
  3. Tiltakozás József Attila szobrának eltávolítása ellen | AnimaPortál

   www.animaportal.eu/.../tiltakozas-jozsef-attila-szobranak-eltavolitasa-...
   2 napja – Címke archívum: Tiltakozás József Attila szobrának eltávolítása ellen. BALLA D. Károly tiltakozása József Attila szobrának eltávolítása ellen ...
  4. Virtuális élőlánc József Attila szobra körül | UngParty.net

   ungparty.net/2011/10/virtualis-elolanc-jozsef-attila-szobra-korul/
   2011. okt. 27. – Tiltakozás József Attila szobrának eltávolítása ellen – Virtuális élőlánc - Balla D. Károly internetes akciója / József Attila-szobor.
  5. Tiltakozás virtuális élőlánccal József Attila szobrának eltávolítása ellen

   karpatalja.blog.hu/.../tiltakozas_virtualis_elolanccal_jozsef_attila_szo...
   2011. okt. 29. – VIRTUÁLIS ÉLŐLÁNC JÓZSEF ATTILA SZOBRA KÖRÜL A tiltakozásnak meglehetősen sajátos módját választotta a kárpátalja magyar író, ...
  6. Piréz tiltakozás - Serves hosting Kárpátalja-Budapest

   pirez.blog.hu/.../pirez_tiltakozas_jozsef_attila_szobranak_eltavolitasa...
   2011. okt. 27. – Virtuális élőlánc József Attila szobra körül Magyar ...
   További találatok megjelenítése innen: b
  7. József Attila-szobor: virtuális élőlánc // BéDéKá PolBlo

   manzard.nolblog.hu/archives/.../Jozsef_Attila-szobor_virtualis_elolan...
   2011. okt. 27. – Balla D. Károly tiltakozása. József Attila szobrának eltávolítása ellen – internetes akció. Magyar országgyűlési képviselők a budapesti Kossuth ...
  8. PRAE.HU - Virtuális élőlánc József Attila szobra körül

   bdk.prae.hu/?pid=4992
   Tiltakozás József Attila szobrának eltávolítása ellen - A Google találati listákon állítok virtuális élőláncot József Attila szobra köré, a magam módján ennek az ...
  9. UrlGuru - Politika - Tiltakozás József Attila szobrának eltávolítása ellen

   urlguru.hu/.../tiltakozas-jozsef-attila-szobranak-eltavolitasa-ellen.aspx
   1 napja – A József Attila-szobor eltávolítása ellen indított internetes akcióm lényege az,...
  10. Virtuális élőlánc József Attila szobra körül « ungparty

   ungparty.wordpress.com/.../virtualis-elolanc-jozsef-attila-szobra-koru...
   2011. okt. 27. – Tiltakozás a József Attila szobor eltávolítása ellen. A magam módján ezúton internetes akció keretében indítom el tiltakozásomat az ellen, ...
   Budapesti szerver - virtuális bérlet

  2011. november 4., péntek

  A tiltakozás szövege a Viadukton:

  Viadukt hírek, lásd: Virtuális élőlánc József Attila körül

  Tiltakozás az Animaportálon

  Köszönet az Animaportálnak és Haraszti Máriának a közzétételért:  Lásd: Balla D. Károly tiltakozása József Attila szobrának eltávolítása ellen


  Első táblás virtuális láncszemek József Attila szobra körül

  Egy sikeres webakció egyik bejegyzése olvasható alább. Mivel a hivatkozásban belinkelt oldalak némelyik már nem érhető el, levettem, illetve átírtam a linkeket és felvettem az oldalra a virtuális szerver témájában futó újabb SEO-akciómat.

  Első Google-táblás találatok az Élőlánc József Attila szobra körül keresőkérdésre:

  1. VIRTUÁLIS ÉLŐLÁNC JÓZSEF ATTILA SZOBRA KÖRÜL - szerver

   bdk.hhrf.org/?module=news&target=get&id=150
   6 napja – Tiltakozás József Attila szobrának eltávolítása ellen. Virtuális élőlánc - internetes akció.Magyar országgyűlési képviselők a budapesti Kossuth ...
  2. Virtuális élőlánc József Attila szobra körül | UngParty sms

   ungparty.net/2011/10/virtualis-elolanc-jozsef-attila-szobra-korul/
   2011. okt. 27. – Tiltakozás József Attila szobrának eltávolítása ellen – Virtuálisélőlánc - Balla D. Károly internetes akciója / József Attila-szobor.
  3. PRAE.HU - Virtuális élőlánc József Attila szobra körül

   Tervem: elérni azt, hogy javarészt e tiltakozás szövegei jelenjenek meg a következő keresőkifejezésekre: virtuális élőlánc élőlánc József Attila szobra körül ...
  4. Élőlánc - József Attila szobra - tiltakozás - BDK BÁZIS BLOG

   bdk.blog.hu/2011/10/31/elolanc_jozsef_attila_szobra_tiltakozas
   3 napja – ... írói segédblog. Virtuális élőlánc József Attila szobra körül · Szomorvidám · A megjátszott értelem · Tejmozi: online könyvbemutaó · 

   Tejmozi ... Virtuális élőlánc József Attila szobra -  FA művelet elvégzéséhez sajnos nem rendelkezik a szükséges jogosultsággal

   Első Google találatok az Élőlánc József Attila szobra keresőkérdésre. Virtuális szerver bérlés Budapesten.

   budapesti vps szolgáltatás - virtual private server

   keresőtalálat optimalizálás, << virtuális szerver szolgáltató cég - budapest - akció, internet

  2011. november 3., csütörtök

  Virtuális élőlánc: a tiltakozás 10 szervere

  Mára a virtuális élőlánc keresőkérdésre adódó első 10 Google-találat tiltakozó akciómhoz vezet - írtam a poszt keletkezésekor. A top10 Google-helyezett némelyike azóta eltűnt az oldal és/vagy szolgáltató megszűnése miatt (pl. freemail), egy másik része roppant érdektelenné, jelentéktelenné vált webrendszeremben, így néhány linket töröltem. Viszont a bejegyzést felhasználtam szerver-projektemhez, ha már a virtualitásra való utalás ebben kezemre játszott.

  Budapest Virtuális Szerver


   1. Internetes élőlánc József Attila szobra körül - tömeges sms elit.blog.hu/2011/10/.../internetes_elolanc_jozsef_attila_szobra_korul 2011. okt. 27. – Első Piréz · VIRTUÁLIS ÉLŐLÁNC JÓZSEF ATTILA SZOBRA KÖRÜL · Lénárt Ádám: Retusált archívum · Markovits Teodóra: Filmszakadás ...
   2. Virtuális élőlánc József Attila szobra körül | tömeges Budapest ungparty.net/2011/10/virtualis-elolanc-jozsef-attila-szobra-korul/ 6 napja – Tiltakozás József Attila szobrának eltávolítása ellen – Virtuális élőlánc - Balla D. Károly internetes akciója / József Attila-szobor.
   3. József Attila-szobor: virtuális élőlánc // Budapest sms manzard.nolblog.hu/archives/.../Jozsef_Attila-szobor_virtualis_elolan... József Attila-szobor: virtuális élőlánc · bdk piréz|2011. okt. 27. 10:54|5 komment, szólj... Virtuális élőlánc József Attila szobra körül. Balla D. Károly tiltakozása ... Nagyvasút, Kisvasút, Modellvasút, virtuális vasút, Vasútvonalak, Gördülőállomány, Resti, Géptemető, Vasút mérnökség ... Virtuális élőlánc József Attila szobra 
   4. Tiltakozás József Attila szobrának eltávolítása ellen - A Google találati listákon állítokvirtuális élőláncot József Attila szobra köré, a magam módján ennek az ...
   5.   virtuális irodalmi sms-üzenet: Tiltakozás József Attila ... balladium.blogspot.com/2011/.../tiltakozas-jozsef-attila-szobranak.ht... 1 órával ezelőtt – Tiltakozás József Attila szobrának eltávolítása ellen: vps szerverek. A Balládium bloggazdája a tiltakozásnak meglehetősen sajátos módját ...
   6.  élőlánc József Attila szobra körül Virtuális sms kampány ungparty.wordpress.com/.../virtualis-elolanc-jozsef-attila-szobra-koru... 2011. okt. 27. – Tervem: elérni azt, hogy javarészt e tiltakozás szövegei jelenjenek meg a következő keresőkifejezésekre: virtuális élőlánc • élőlánc József ...
   7. Transzferár - tömeges sms marketing szolgáltatás élőlánc: Balla D. Károly tiltakozása transzferar.blogspot.com/2011/10/virtualis-elolanc-tiltakozas.html 2011. okt. 26. – Transzferár nyilvántartás - amit a transzferár dokumentáció és ellenőrzés világáról tudni kell.
   8. BéDéKá tiltakozik: Virtuális élőlánc // Balla D. Károly a ... 5 napja – BéDéKá tiltakozik: Virtuális élőlánc. „A magam módján - úgy is mint Első Piréz - ezúton internetes akció keretében indítom el tiltakozásomat ...
   9. Budapesten virtuális server - << dedikált és felhő VPS. Szervergép elhelyezés professzionális Arvisura szervertermekben. 
   10.  VPS bérlés - szerverhoszting szolgáltatások. Karikatúrák Orbán Viktorról - sajtószabadság
     és szólásszabadság az online póker kaszinókért. Texas holdem poker játék.

   VPS szolgáltatás

   virtuális szerver - vps
   BIX2 Virtuális szerver, VPS

    Internetes tiltakozás virtuális élőlánccal a Google szervereken - keresőtalálati lista elfoglalása adott kulcsszavakkal. VPS szolgáltatás Budapest - vps: virtuális server hosting és dedikált szerverbérlés - web akció, google helyezés javítása keresőmarketing eljárásokkal, virtuális élőlánc, szerver elhelyezés, Google első helyre kerülés - SEO honlapoptimalizálás